MINDENNAPI KENYERÜNK


Itt minden nap olvasható Czeglédy Sándor igeválogatása.


A mai napi igék:


TANÁCS:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek.

Máté 28:18-20

ÍGÉRET:
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre.

Jóel 2:28

FOHÁSZ:
Tekints a szövetségre, mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal.

Zsoltárok 74:20

 
 
Köszönet Bodnár Erikának és mindazoknak, akik az igéket pötyögték be :)

Megjegyzéseid / javaslataid / észrevételeid itt külddheted el az oldal karbantartójának.
Utolsó módosítás: 2011. január 31.