MINDENNAPI KENYERÜNK


Itt minden nap olvasható Czeglédy Sándor igeválogatása.


A mai napi igék:


TANÁCS:
Most azért jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára, és az Úr megbánja a veszedelmet, amellyel fenyegetett titeket.

Jeremiás 26:13

ÍGÉRET:
De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül.

Jóel 2:32

FOHÁSZ:
Én Istenem, szégyenlem és átallom felemelni, én Istenem az én orczámat Tehozzád, mert a mi álnokságaink felülhaladtak fejünk fölött és a mi vétkeink mind az égig nevekedtek.

Ezsdrás 9:6

 
 
Köszönet Bodnár Erikának és mindazoknak, akik az igéket pötyögték be :)

Megjegyzéseid / javaslataid / észrevételeid itt külddheted el az oldal karbantartójának.
Utolsó módosítás: 2011. január 31.