MINDENNAPI KENYERÜNK


Itt minden nap olvasható Czeglédy Sándor igeválogatása.


A mai napi igék:


TANÁCS:
Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.

Róma 12:14

ÍGÉRET:
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.

Máté 5:11-12

FOHÁSZ:
Uram, erőszak van rajtam, szabadíts meg!

Ésaiás 38:14

 
 
Köszönet Bodnár Erikának és mindazoknak, akik az igéket pötyögték be :)

Megjegyzéseid / javaslataid / észrevételeid itt külddheted el az oldal karbantartójának.
Utolsó módosítás: 2011. január 31.